Programma en reglement horeca toernooi zondag 25 juni

De normale spelregels van het veldvoetbal zijn van toepassing, met de volgende opmerkingen en uitzonderingen:

 • Buitenspel is niet van toepassing
 • Speeltijd 1 x 15 minuten
 • Slidings of tackles zijn niet toegestaan
 • Bij een uitbal wordt de bal met de voet weer in het spel gebracht
 • Hoekschoppen worden genomen vanaf de hoekpunten
 • Bij vrije trappen is de minimale afstand 7 meter
 • De penaltystip is op 8 meter
 • De keeper mag de bal tot ongeveer 5 meter vanaf het doel in zijn handen pakken
 • Aftrap begint of na een doelpunt in het midden van het speelveld
 • Alle teams dienen zich 30 minuten voor de eerste wedstrijd te melden bij de wedstrijd/toernooi leiding.
 • De wedstrijden vinden plaats op het terrein van HBSS op het hoofdveld (veld 1) en veld 2
 • De wedstrijden worden geleid door officiële scheidsrechters
 • Tegen een beslissing van een scheidsrechter kan niet geprotesteerd worden.
 • Er mag tijdens een wedstrijd onbeperkt worden gewisseld.
 • Het nuttigen van zelf meegebrachte alcoholhoudende sterke drank is ten strengste verboden.
 • De door de scheidsrechter getoonde gele kaart (en) worden behandeld conform het toernooireglement. Dit houdt in, dat een speler die een gele kaart wordt getoond, 5 minuten straftijd wordt opgelegd. Wanneer de scheidsrechter de tijd stilzet, staat ook de straftijd stil. Als een speler een tweede gele kaart getoond wordt zal dit gelijk gevolgd worden door een rode kaart en dient hij het speelveld definitief te verlaten.
 • Straftijd kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd.
 • Het toezicht op de speler(s) aan wie straftijd is opgelegd, is in handen van de scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij. Als de straftijd om is, mag (mogen) eerst na een teken van de scheidsrechter de speler(s) het speelveld weer betreden.
 • Een speler(s) aan wie straftijd is opgelegd, blijft (blijven) onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter.
 • Is de straftijd van een speler nog niet om bij het einde van de wedstrijd, dan wordt hem de rest kwijtgescholden.
 • Een uit het veld gezonden speler, ten gevolge van een directe rode kaart of tweede gele kaart in een wedstrijd kan, uitsluiting voor het verdere toernooi of aankomend toernooi betekenen. Dit geschiedt in overleg met de toernooiorganisatie. Onbehoorlijk gedrag met als gevolg een directe rode kaart kan worden doorgegeven aan de KNVB
 • Na elke wedstrijd vervallen de gele kaarten, Rode kaarten of twee gele kaarten in een wedstrijd betekend automatisch uitsluitsel voor de volgende wedstrijd
 • Iedere vereniging dient reserveshirts mee te nemen. Het tweede team genoemd in het programma trekt, indien noodzakelijk, de reserveshirts aan.
 • Iedere vereniging moet in tenue, 5 minuten voor aanvang op het juiste speelveld aanwezig zijn.
 • Het bestuur van de organiserende vereniging (HBSS) evenals de organisatie van het Schiedams Voetbalkampioenschap, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissingen en/ of beschadigingen dan wel blessures of lichamelijk letsel opgelopen tijdens het toernooi in welke vorm dan ook.

 

Overtredingen die met een rode kaart worden bestraft veld (toernooi) verwijdering worden bestraft:

Een speler, wisselspeler of gewisselde speler wordt van het speelveld gezonden en wordt de rode kaart getoond, indien hij één van de zeven hieronder volgende overtredingen begaat:
a. ernstig gemeen spel;
b. gewelddadig gedrag;
c. een tegenstander of een ander persoon bespuwen;
d. de tegenpartij een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontnemen, door opzettelijk de bal met de hand of arm te spelen (dit geldt niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied);
e. een tegenstander die zich in de richting van het doel van die speler begeeft, een duidelijke scoringskans ontnemen door middel van een overtreding waarvoor een vrije schop of
strafschop moet worden toegekend;
f. grove, beledigende taal of een scheldwoord gebruiken en/of gebaren maken;
g. het ontvangen van een tweede waarschuwing in dezelfde wedstrijd.
Een speler, wisselspeler of gewisselde speler die van het speelveld is gezonden, dient de nabijheid van het speelveld en de instructiezone te verlaten.
h. Bij excessen kan het hele team gediskwalificeerd worden.

Het programma Schiedams horeca toernooi zondag 25 juni (klik voor vergroting)