Programma en reglement jeugd elftallen zaterdag 17 juni

Toernooi regelement Schiedams kampioenschap veldvoetbal jeugd 2023 bij HBSS

 

Zaterdag 17 juni:

 

– Jeugdelftallen JO9, JO11, JO13, JO15, JO17, JO19, MO15

I.V.M de verwachte drukte: KOM op de fiets!

 

 • Elke vereniging krijgt 1 kleedkamer die gebruikt kan worden maar niet op slot gaat. Gebruik van de kleedkamer in overleg met de teams onderling. De voorkeur geniet omgekleed naar het terrein te komen.
 • Alle teams dienen zich 30 minuten voor de eerste wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding. (boven op het terras)
 • Er worden wedstrijden gespeeld van minuten zonder wisselen van speelhelft.
 • De wedstrijden vinden plaats op het terrein van HBSS (hoofdveld en veld 1) en Hermes DVS (veld 4)
 • De wedstrijden worden geleid door officiële scheidsrechters. Elk team dient een eigen vlaggenist te leveren.
 • Tegen een beslissing van een scheidsrechter kan niet geprotesteerd worden.
 • Spelers die aan de wedstrijden deelnemen, moeten volgens het reglement van de KNVB speelgerechtigd zijn. Het staat de clubs vrij om, per leeftijdscategorie, jongere spelers in te zetten. Oudere spelers zijn vanzelfsprekend niet toegestaan.
 • Er wordt gespeeld volgens de KNVB regels van afgelopen seizoen.

JO9:         6×6 op kwart veld   (1×12 minuten)
JO11:        8×8 op half veld      (1×12 minuten)
JO13        11×11 op heel veld    (1×35 minuten)
JO15        11×11 op heel veld    (1×20 minuten)
JO17        11×11 op heel veld    (1×35 minuten)
JO19        11×11 op heel veld   (1×45 minuten)
MO15.     11×11 op heel veld.  (2×35 minuten)

De deelnemende clubs dienen, indien daar naar gevraagd wordt, voor de wedstrijden de spelerspassen te overleggen van de spelers die op het toernooi actief zullen zijn. Ook een maximaal van 3 spelers die vanaf volgend seizoen actief zullen zijn kunnen bij het overleggen van de spelerspas deelnemen aan het toernooi.
Er mag tijdens een wedstrijd doorlopend worden gewisseld.

Bepaling van de eindstand in de poule:

-Aantal punten
-doelsaldo
-Doelpunten voor
-Doelpunten tegen
-Onderling resultaat

 • De door de scheidsrechter getoonde gele kaart (en) worden niet aan de tuchtcommissie doorgegeven, maar worden behandeld conform het toernooireglement. Dit houdt in, dat een speler die een gele kaart wordt getoond, 5 minuten straftijd wordt opgelegd. Wanneer de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de straftijd stil. Indien een speler een tweede gele kaart getoond wordt zal dit gelijk gevolgd worden door een rode kaart en dient hij het speelveld definitief te verlaten.
 • Straftijd kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd.
 • Het toezicht op de speler(s) aan wie straftijd is opgelegd, is in handen van de scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij. Als de straftijd om is, mag (mogen) eerst na een teken van de scheidsrechter de speler(s) het speelveld weer betreden.
 • Een speler(s) aan wie straftijd is opgelegd, blijft (blijven) onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter.
 • Als een speler zijn straftijd van 5 minuten niet kan volmaken omdat de rust aanbreekt, dan zal hij het resterende gedeelte van de straftijd in de tweede helft dienen te ondergaan. Is de straftijd van een speler nog niet om bij het einde van de wedstrijd, dan wordt hem de rest kwijt gescholden.
 • Een uit het veld gezonden speler, ten gevolge van een directe rode kaart of tweede gele kaart in een wedstrijd kan, uitsluiting voor het verdere toernooi of aankomend toernooi betekenen. Dit geschiedt in overleg met de toernooiorganisatie.
 • Na elke wedstrijd vervallen de gele kaarten, Rode kaarten of twee gele kaarten in een wedstrijd betekend automatisch uitsluitsel voor de volgende wedstrijd
 • Iedere vereniging dient reserveshirts mee te nemen. Het tweede team genoemd in het programma trekt, indien noodzakelijk, de reserveshirts aan.
 • Iedere vereniging moet in tenue, 5 minuten voor aanvang op het juiste speelveld aanwezig zijn.
 • Het bestuur van de organiserende vereniging evenals de organisatie van het Schiedams Voetbalkampioenschap, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissingen en/ of beschadigingen dan wel blessures of lichamelijk letsel opgelopen tijdens het toernooi in welke vorm dan ook.

 

 • Overtredingen die met een veldverwijdering worden bestraft

 

Een speler, wisselspeler of gewisselde speler wordt van het speelveld gezonden en wordt de rode kaart getoond, indien hij één van de zeven hieronder volgende overtredingen begaat:
a. ernstig gemeen spel;
b. gewelddadig gedrag;
c. een tegenstander of een ander persoon bespuwen;
d. de tegenpartij een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontnemen, door opzettelijk de bal met de hand of arm te spelen (dit geldt niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied);
e. een tegenstander die zich in de richting van het doel van die speler begeeft, een duidelijke scoringskans ontnemen door middel van een overtreding waarvoor een vrije schop of
strafschop moet worden toegekend;
f. grove, beledigende taal of een scheldwoord gebruiken en/of gebaren maken;
g. het ontvangen van een tweede waarschuwing in dezelfde wedstrijd.
Een speler, wisselspeler of gewisselde speler die van het speelveld is gezonden, dient de nabijheid van het speelveld en de instructiezone te verlaten.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, discutabel is of er sprake is van een uitzonderlijke situatie beslist de wedstrijd/toernooileiding.

Het programma Schiedams kampioenschap voor jeugd (DEF)

 • Elke vereniging krijgt 1 kleedkamer die gebruikt kan worden maar niet op slot gaat. Gebruik van de kleedkamer in overleg met de teams onderling. De voorkeur geniet omgekleed naar het terrein te komen.
 • I.V.M de verwachte drukte: KOM op de fiets!

 

Het programma Schiedams kampioenschap voor jeugd (DEF)
(Klik voor vergroting):

 

Voor vragen en/of opmerkingen:

Mischa Keemink:     0640160266
Marvin Janssen:      0652047189

Voor al het nieuws, informatie, foto’s en programma’s kijk je op:

www.schiedamskampioenschap.nl